Echte
Kurse

BODYPUMP by Les Mills
Mehr zum Kurs
ZUMBA Fitness
Mehr zum Kurs
Yoga & Power Yoga
Mehr zum Kurs
BODYCOMBAT by Les Mills
Mehr zum Kurs
SH'BAM by Les Mills
Mehr zum Kurs
BODYBALANCE by Les Mills
Mehr zum Kurs
BODYATTACK by Les Mills
Mehr zum Kurs
CORE by Les Mills
Mehr zum Kurs
GRIT SERIES by Les Mills
Mehr zum Kurs
Rückenfit
Mehr zum Kurs
Stretching
Mehr zum Kurs
Bauch/Core Workout
Mehr zum Kurs
Total Body Workout
Mehr zum Kurs
DEEP WORK by Robert Steinbacher
Mehr zum Kurs
TONE by Les Mills
Mehr zum Kurs
BODYPUMP
by Les Mills
ZUMBA
Fitness
Yoga &
Power Yoga
Pilates
BODYCOMBAT
by Les Mills
SH'BAM
by Les Mills
BODYBALANCE
by Les Mills
BODYATTACK
by Les Mills
CORE
by Les Mills
GRIT SERIES
by Les Mills
Rückenfit
Stretching
Bauch/Core
Workout
Total Body
Workout
Body
Fit
DEEP WORK
by Robert Steinbacher
TONE
by Les Mills
BBP
Tone